Машина за отстраняване на зелената обвивка на орехите

https://www.youtube.com/watch?v=3f_v9_BwKZc

obvivkaoreh
Тази машина е необходима за премахване на зелената обвивка на орехите.
Лесна за използване, голям обем.
Работи много бързо, без да вреди на черупката на орехите.
Повърхността на барабана и пода е грапава. Монтиран е механичен мотор / трифазен/. Върти се в кръг и зелената обвивка се измива с вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
• Производителност: 300 до 900 кг / ч
• Дължина: 1.20 м
• Ширина: 1 м
• Височина: 1,20 м
• Диаметър на барабана:от 660 мм до 800 мм
• Капацитет: 150 литра
• Тегло: 140-150 кг
• Мощност:1,5 kW, трифазен мотор
• Консумация на вода: от 1 до 6 м³/ на час

Опции: с бленда за миене
При 100% затворена зелена обвивка -Работен цикъл – 15 мин.
Дебит : 300 кг / ч със зелена обвивка
(Възлиза на 150 кг / ч сух орех )
При 40% отворена зелена обвивка и 10% затворена
Работен цикъл – 5 мин.
Дебит : 900 кг / ч със зелена обвивка
(Възлиза на 450 кг / ч сух орех)