Обдухвател тип 1500

obduhvateltip1500
ОБДУХВАТЕЛ ТИП 1500
Ние препоръчваме обдухвателя да се използва след машината за доначупване на ореха. Той може да разделя отделилата се черупка от ядката и да издухва празните (кухите) орехи.
ПРЕДИМСТВА:
– 3- фазен мотор.
-Това устройство отделя начупените на половини ядки от черупките и разделя празните орехи от пълните.
–  Регулируем вентилатор за потока на въздуха
-Изключително тих (71db / а).
-Подходящ за орехи, лешници
-Отделя кестенови черупки.

Технически данни:
сухи орехи                                                   пресни орехи
Дължина: 0.87 м                                     1.100 м
Ширина: 0.84 м                                           1.13 м
Височина: 2.40 м                                     2. 85 м
Тегло: около 82 кг                                    110 кг
Поток : 1500 кг / час                            1500 кг / ч
Двигател: 3- фазен 2,2 kW               3-фазен двигател 4 kW