Обдухвател тип 800

obduhvateltip800

obduhvatel1tip800
Обдухвател за отстраняване на черупка тип 800
Препоръчваме обдухвател тип 800 за отстраняване на черупката за орехотрошачка Джуниор.Това устройство разделя начупените ядки от черупките и отделя празните (кухи) орехи от пълните.

Предимства:
Скоростен вариатор за отделяне на черупката от ядката.
3- фазен двигател (380 V).
Импулсно обдухване.
Количеството въздух може да се регулира.
Работи без надзор.
Изключително тих ( 62 db / а).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
• Дължина: 0.87 м
• Ширина: 0.64 м
• Височина: 2.36 м
• Тегло: 80 кг
• Поток: 50-200 кг / ч
• Мощност: 0.25 kW