НАППЧП – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

Идеята за създаване на Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове е да се обединят производители и преработватели на черупкови плодове, а секторът да излезе на светло. Председател на асоциацията е Илиас Сарнук.

Основната дейност на асоциацията
Чрез своята обществено полезна дейност активно да съдейства за развитието на селското стопанство.
https://nappn.org/