Машина за белене и калибриране на орех

С тази машина орехите могат да се измият,
да се отстрани зелената обвивка / около 95% /
и да се калибрират по различни размери
като се използват различни сита.

Технически данни:
Модел: 52600
Дължина: 1600 мм
Ширина: 650 мм
Височина: 1050 мм
Тегло: 65 кг
Производителност:
при белене- 100 кг/час
при калибриране – 150 кг/ час

Машина за белене на орех
Машина за калибриране